Soru: Tatlı  Su Ve Acı  Su Ne Demektir ?
 
Cevap:

 

 

 

Soru

 

 

 

Soru

 

Soru

 

 

Soru

 

Soru:

 

Soru:

 

 

 

 

Soru:

 

Soru:

 

Soru:

 

 

Soru:

 

 

 

 

Soru:

 

 

 

Soru:

 

Toplam Çözünmüş Madde (TDS) suların mineral ve iyon zenginliğini gösteren önemli parametrelerden bir tanesidir. Tabiatta sular, kaynaklarına göre, TDS konsantrasyonları açısından farklılıklar gösterirler.
Tatlı Su < 1 500 ppm
Acı Su 1 500 ppm - 5 000 ppm
tuzlu Su > 5000 ppm
Sularda TDS değerinin yüksek olması (> 2000 ppm) hemen her kullanım amacı için suda iyon giderme işlemini gerektiren bir durumdur. Bu tip bir su endüstriyel veya sosyal su temininde kisitli amaçlar haricinde kullanılamayacağı gibi, sulama suyu amaçlı olarak ta kullanılamaz.


Yeraltı Suları İle  Yüzey Suları    Arasındaki Fark Nedir?

Tatlı sular, yüzeysel su kaynakları ve yeraltı sularından temin edilir. Yüzeysel su kaynakları, bulanık ve tortuludur: Sulama amaçlı kullanımlar dışında mutlaka filtrasyon gereklidir. Yeraltı suları ise, çözünmüş madde konsantrasyonu açısından oldukça zengindir. Ancak, yeraltı suları, kalite olarak yüzeysel su kaynaklarına göre daha yüksek vasıftadır. Yeraltı katmanları arasındaki süzülme esnasında yüksek miktarda katı madde, çözünmüş formda yeraltı suyuna karışır. Yeraltı sularının TDS açısından zengin olma sebebi de budur. Yer altı sularında genelde rastlanan TDS degeri 600 - 900 ppm arasındadır.

Kullanılma Amacı Ne Olursa Olsun Su Arıtılmalımı ?

Her ne amaçla olursa olsun su doğrudan içilmese bile   yiğecekler ve  başka nedenlerle kullandığımız su da vücudumuza girdiği için içmesek bile    kullanma amacı ne olursa olsun   tüm kullanılan sular mutlaka arıtılmalıdır.

Arıtılan su   İçmek için  Kullanılabilinr mi?

 Evet   Ancak farklı su tipine göre farklı arıtma cihazları kullanılır .Mesela  Şebeke suyunu arıtmada kullanılan cihazla   deniz suyunu içme suyu haline getirmeyi sağlayan   arıtma cihzları aynı değildir.

  Arıtılmış  su ne denli güvenilirdir  ?

Doğru dizayn edilmiş arıtma ürünleri ile    EVET    bu da   dizayn mühendisinin işidir. Çünki  esas problem hatalı dizayn edilmiş   ünitelerdir ikinci problem   kalitesiz cihazlardır.

Su Analizleri Nerde Yapılır?

Hıfsıssıa Enstütileri Üniversiteler ve özel hastanelerde  yaptırabilinir

Hangi Analizler Yapılmalıdır ?

 

Görünüm, renk, bulanıklılık, toplam sertlik, klorür, iletkenlik, nitrit, amonyak, nitrat, demir, kurşun, mangan, alkalinite, pH, toplam bakteri, koliform bakteri bakılması gereken temel parametrelerdir. Bu parametreler su hakkında genel fikir oluşumu için yeterlidir

 

Arıtma Sistemleri Nerelerden  Satın Alınmalıdır.

Su arıtma sistemleri konusunun uzmanı olan insanları çalıştıran ve müşteriye satış öncesi ve satış sonrası destek verebilecek olan fırmalardan alınmalıdır.

KLOR  ZARARLIMIDIR KANSER YAPARMI?

Eğer klorlanan suda organik madde var ise, kanserojen madde oluşumu mümkündür. Bu tip kanserojen maddeler aktif karbon ile veya ters osmos ile tutulabilmektedir.

OZONLAMA NEDİR  ?

Klorlama yerine kullanılabilen ve klorlamadan çok daha etkili bir dezenfeksiyon yöntemidir. Ancak yerinde üretilmesi ve pahalı bir yöntem olması kullanımını sınırlandırmaktadır. Avantajı, kanserojen kimyasal madde oluşumunun olmayışıdır.

Suyun Sertliği Ne demektir?

Suyun sertlik sınıflandırması şu şekilde     sınıflandırılabilinir.

Çok yumuşak 0 - 5 Fr
Yumuşak 5 - 10 Fr
Orta sert 10 - 20 Fr
Sert 20 - 30 Fr
Çok sert > 30 Fr

Sert Su Ne Gibi Sorunlar Yaratır. ?

Sudaki sertlik zamanla kendiliğinden veya su ısıtıldığında hızla çözünürlüğünü kaybeder ve geçtiği yüzeylere yapışmaya başlar. Su borularının içi hızla dolar, su basıncı ve akışı azalır.

Suyun ısıtıldığı yüzeylerde daha da artan kireçlenme, yalıtkanlığa sebep olur ve elektrik tüketimini artırır. Kalorifer tesisatındaki kireçlenme yakıt tüketiminin artmasına sebep olur.


 

Lavabo Ve Tuvaletlerdeki Mavi yeşil Renk Ne Demktir?

Mavi-yeşil renkli lekeler suda bakır olduğunu gösterir.

 

 

 

.