Soru: Hissedilir ısı ve sınır ısısı  tanımı

 

 
Cevap: Klima ile ilgili iki ısı tipi vardır: 

A-Hissedilir ısı

B-Sınır ısısı

A -Hissedilir Isı
 Bir cismin sıcaklığında değişikliğe sebep olan ısıya, hissedilen ısı denir.

B-  Sınır ısısı
Doğadaki bütün saf maddeler hal olarak değişir  bu değişiklikler  için  ısı eklemesi veya çıkartmasını gerektirir. Bu değişikliğe sebep olan ısıya sınır ısısı denir.

Ancak sınır ısısı maddenin sıcaklığına etki etmez- örneğin su kaynarken 100 C'de kalır. Suyun kaynamasını sürdürmek için verilen ısı sınır ısısıdır. Sıcaklık değişmeden halde değişiklik yapan ısıya sınır ısısı denir.

Bu farkı anlamak neden soğutma sistemlerinde soğutucu gaz kullanıldığını anlamak konusunda temel teşkil eder. Aynı zamanda bir cihazın soğutma kapasitesini tanımlamak için neden "toplam kapasite" (hissedilen ısı+sınır ısısı) ve "hissedilen kapasite" terimlerinin kullanıldığını anlamamıza yardımcı olur. Soğutma döngüsü esnasında ünite içinde havadaki sınır ısısının alınması sebebiyle yoğuşma oluşur. Hissedilen kapasite sıcaklığı düşürme için gereken kapasitedir ve sınır kapasite havadan nemi almak için gerekli kapasitedir.