Soru: Soğutma döngüsü nedir?
 
Cevap:  Soğutucu gaz sistem içinde akar ve hal değiştirir. "Soğutma döngüsü"nde dört aşama vardır:
 

Proses:
1.  Soğutucu gazı sistem içinde dolaştıran kompresör klimanın kalbidir. Kompresör öncesi soğutucu gaz alçak basınçtadır. kompresör sayesinde gazın basıncı yükselir, ısınır ve kondansatörden geçer.  

2. Kondansatörde, sıcak ve basınçlı gaz ısısını dış havaya verir ve soğutulmuş yüksek basınçlı sıvı haline gelir. 

3. Yüksek basınçtaki sıvı genişletme valfından geçerek basıncı düşer ve bu yüzden sıcaklık derecesi soğutulan alanın sıcaklığından daha aşağı düşer. Bunun sonucu ise soğuk, düşük basınçta bir soğutucu sıvıdır.

4. Düşük basınçtaki soğutucu gaz, buharlaşma yoluyla içerideki havanın sıcaklığını absorbe ettiği evaporatöre gider ve düşük basınçlı gaz halini alır. Gaz ise kompresöre döner ve döngü yeniden başlar.