Soru: Güç düğmesi açıldığında hava çıkış kanatları çalışıyor
 
Cevap: Cihaz çalıştırıldığı  zaman mikrobilgisayar kanatların başlangıç durumundaki  pozisyonunu belirleyebilmek için hareket ettirir.